Аналітичний звіт за результатами містобудівного моніторингу містобудівної документації

Дата: 10.12.2022 23:02
Кількість переглядів: 542

Фото без опису                                                                                        

 

Холмківська сільська рада

Відділ  містобудування та архітектури

 

 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

за результатами містобудівного моніторингу містобудівної документації
2021 рік

 

Відповідно до статті  31, 42  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 2, 23 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, пункту 40 постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року № 926 Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації”, пункту 4 та 6 розділу І, пункту 6 розділу III Порядку проведення містобудівного моніторингу, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.09.2011 № 170 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 14 грудня 2021 року № 333), відділом містобудування та архітектури Холмківської сільської ради підготовлено аналітичний звіт містобудівного моніторингу містобудівної документації- генеральних планів населених пунктів Холмок, Минай, Концово, Розівка, Сторожниця, Тарнівці, Шишлівці, Ботфалва (кол. Прикордонне), Коритняни, Кінчеш.

         Містобудівний моніторинг  - система спостережень, аналіз реалізації містобудівної документації, оцінки та прогнозу стану і змін об’єктів містобудування, які проводяться відповідно до вимог містобудівної документації та спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і громадських інтересів.

Розділ 1. „Топографічний моніторинг”

Першочерговим завданням є виконання топографо-геодезичного знімання території Холмківської територіальної громади у М 1:10 000 у Державній системі координат УСК-2000.

Холмківською сільською радою прийняте рішення ХХІ сесії 8 скликання                                           від 25.11.2022 № 1303 «Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Холмківської сільської ради».

Наступний крок є необхідність виконання топографо-геодезичного знімання у масштабі 1:2000 території сіл громади.

Комплексний план розробляється та затверджується з метою забезпечення економічного розвитку територіальної громади з додержанням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та з урахуванням  „Стратегії розвитку Холмківської на територіальної громади на період 2021-2027 роки”.

  

Розділ 2. „Моніторинг навколишнього середовища”

Сучасний стан навколишнього природного середовища характеризується як відносно стабільний. Висновок базується на доповідях Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА та натурних спостережень.

Джерела забруднюючих речовин різноманітні. Біосфера забруднюється твердими відходами, газовими викидами і стічними водами. Застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин призвело до появи отрутохімікатів в атмосфері, ґрунтах і природних водах, забрудненню біогенними елементами водойм, водотоків і сільськогосподарської продукції (нітрати, пестициди і т. п.).

Показник викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  та всіма видами автотранспорту  складає 91,9 відсоток від загального обсягу викидів. Значний обсяг викидів забруднюючих речовин, перш за все, зумовлено збільшенням автотранспорту, погіршенням технічного стану автомобільного парку, незадовільною якістю палива. На здоров’я населення та на навколишнє природнє середовище, значно впливає кількість транзитного транспорту, які рухаються вздовж напрямку сусідніх держав.

Основною проблемою населення є хвороби системи кровообігу, органів дихання, органів травлення, ендокринної системи та розлади харчування, серцево-судинні захворювання, що випливають із-за неправильного способу життя: нераціонального харчування, стресів, паління, зловживання алкоголю, низької фізичної активності. В цілому, стан здоров’я населення громади задовільний.

Для території громади, як і в цілому для області характерні важкі ґрунти з переважанням дернового типу. Найбільший вміст гумусу (3%) у ґрунтах південних околиць, найменший (0,52%) - в ґрунтах східної частини.

Через малоземелля та невеликі наділи сільськогосподарських земельних ділянок (від 1 га до 2,8 га) спеціалізація земельних банків в межах громади не набула розвитку.

На території громади існує понад 20 свердловин питних підземних вод. Корисні копалини, родовища на території громади відсутні.

         Однак,. на території села Розівка розвідано лікувальні властивості термальних вод (термальна вуглекисла, хлоридно-натрієва).

Загалом показник забезпеченості природно-ресурсним потенціалом Ужгородського району відноситься до середнього по області.

 

Розділ 3.„Моніторинг використання землі”

Динаміка функціонального використання земель не відстежувалася, оскільки за попередні роки при відведенні земельних ділянок функціональне використання земель не враховувалися та не вказувалася. У зв’язку з тим, що зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 були  внесені  постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» недоліки будуть виправлені.

        Зміни на місцевості, що створюють необхідність оновлення баз топографічних даних.

         За результатами проведеного комплексу заходів із моніторингу за використанням земель на території Холмківської сільської ради у межах своїх  повноважень за 2021 рік у населених пунктах визначається найбільший приріст кількості територій індивідуальної житлової забудови (в основному за рахунок зміни цільового призначення земель приватної власності, у відповідності до містобудівної документації).  Найбільший приріст таких земель у вказаний період визначається на території сіл Сторожниця та   Минай.

На території громади спостерігався різкий приріст формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Однак, це не призвело до зміни функціонального використання земель.

Додаткові потреби у територіях різного функціонального призначення.

         За результатами проведеного комплексу заходів із моніторингу за використанням земель на території Холмківської сільської ради за 2021 рік, беручи до уваги діючу містобудівну документацію, та з метою забезпечення сталого розвитку території з урахуванням державних і громадських інтересів, при розробленні чи внесенні змін до діючої містобудівної документації на місцевому рівні, передбачається збільшити кількість та впорядкувати існуючі виробничі території також збільшення кількості територій житлової забудови, територій для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту, будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення у районах житлової забудови, що дає   можливість впорядкувати вищезазначені території.

         Земельні ділянки відводяться та змінюють цільове призначення  у відповідності до генеральних та детальних планів територій. 

 

Розділ 4. „Моніторинг забудови”

Відповідно до містобудівної документації на території Холмківської громади видано через Єдину Державну електронну систему у сфері будівництва:

містобудівних умов та обмежень –  36;

будівельних паспортів забудови земельної ділянки – 232;

паспортів прив’язки – 5.

Центром надання адміністративних послуг видано:

реєстрації декларацій про готовність об’єкта до експлуатації – 62.

Ці показники не значно збільшились в порівнянні з попереднім періодом.

 

Розділ   5.   „Моніторинг   демографічної   ситуації  та розселення”

Оцінка демографічного потенціалу громади відіграє важливу роль для розуміння її трудового потенціалу, що серед ключових позицій суттєво впливає на залучення інвестицій в розвиток громади. Окремі показники демографічного потенціалу громади наведені у таблиці.

 

п/п

Назва показника та одиниця вимірювання

Всього

в тому числі:

Холмок,

Минай,

Розівка,

Концово

Сторжниця

Тарнівці, Шишловці

та Ботфалва

Коритняни,

Кінчеш

Населення

І

Чисельність наявного населення на кінець звітного року (на 1 січня 2022) осіб

14 333

7

Площа територіальної громади, км²:

66,7

3

Кількість населення молодшого від працездатного віку в т.ч. осіб

1960

650

930

**

380

                         

4

Кількість населення працездатного віку осіб

9904

4516

1885

1173

1430

5

Кількість населення

старшого від працездатного віку, осіб

3713**

2473

735

**

505

 

6

Кількість народжених за звітний рік осіб

185

121  

32

19

13

7

Кількість померлих за звітній рік, осіб

243

155  

41

17

30

 

8

Приріст / зменшення наявного населення в порівнянні до попереднього року,

осіб

420

426

 

70

-46

 

-30

9

Природний приріст/ зменшення, осіб

-75

-34

 -9

2

-30

10

Міграційний приріст/зменшення, осіб

579

 391

60

85

 43

11

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб

92**

  **

92

**

 **

12

Середньомісячна заробітна плата найманого працівника,

грн.                            

9989,0*

 

*середня заробітна плати взята на основі даних управління державної статистики в Закарпатській області **

Характеристика працездатного населення

 

Населення працездатного віку громади, яке здатне по своїх фізичних можливостях повноцінно брати участь у суспільній праці складає 12341 особа. Вікові рубежі працездатною населення через різні суспільно-економічні умови практично пов'язані з деякими традиційними і правовими нормами і коливаються від 19 до 65 років

 

 

Дані щодо демографічної ситуації в громаді свідчать про від’ємний природний приріст. Однак, позитивний міграційний приріст. Зважаючи на ситуацію, пов’язану з пандемією захворювання на корона вірус та заходи, які вживалися в Європі та світі, повернення українських громадян із-за кордону вплинуло на цифри щодо міграційного приросту. Повернення жителів громади вплине на економічний сектор, рівень життя мешканців громади, соціальну сферу.

 

Розділ  6. „Моніторинг соціально-економічної діяльності”

Холмківська об’єднана територіальна громада - одна з інвестиційно найпривабливіших громад Закарпатської області. Успішна діяльність компаній зі світовими іменами, досвід існування ефективно працюючої спеціальної економічної зони сприяють економічному зростанню громади. Із точки зору спеціалізації економіки, враховуючи концентрацію робочих місць, які створили такі підприємства, як ТОВ «ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» та ТОВ ЯДЗАКІ УКРАЇНА, економіка громади тяжіє до статусу громади з чітко виокремленим точним машинобудуванням. На території громади значну площу займають сільськогосподарські угіддя, серед яких ділянки, відведені для садівництва та вирощування сільськогосподарських культур, зокрема житніх. Переважно це ведення фермерського господарства. Одночасно вирощується продукція дрібними виноробами.  У с. Минай відкрився сучасний завод виробництва фруктових дистилятів під торговою маркою «Палиночка», який також приймає плоди від місцевих садоводів, що є одним з різновидів кооперації бізнесу і мешканців у громаді.

Одним з найбільших сільськогосподарських підприємств є фермерське господарство «Коник», засноване в 1992 році в с. Сторожниця. Підприємство - визнаний лідер серед сільськогосподарських підприємств області та виробляє левову частку яблук та картоплі в регіоні. Продукція ФГ «Коник» постачається під ТМ «Коник» (соки, яблука, картопля) як у великі національні мережі, так і експортується на іноземні ринки. Завдяки наявності морозильних камер значної місткості продукція зберігається належним чином та існує можливість для її реалізації протягом всього календарного року. Свою діяльність адаптує до нових умов також ПСП «Ватра», яке спеціалізується на вирощуванні зернових культур.

Загалом в громаді успішно здійснюють свою діяльність близько 1789 суб’єктів підприємницької діяльність (більшість із яких відноситься до сфер промисловості, сільського господарства, будівництва та торгівлі). 

Передумовами розвитку економічного та підприємницького потенціалу громади є наявність успішних виробничих підприємств на території громади (в тому числі промислових, сільськогосподарських, сфери торгівлі), що водночас формують інвестиційну привабливість громади; велика площа родючих земель с/г призначення; сприятливі умови для годівлі домашньої худоби; наявний рекреаційно-туристичний потенціал; географічне розташування та близькість до транспортних коридорів.

 

Розділ 7. „Моніторинг просторових зв’язків та транспортної мобільності”

Громада має вигідне географічне та прикордонне розташування та близькість до транспортних вузлів та коридорів, зокрема центр громади розташований на автомобільному шляху міжнародного значення М06 Київ-Чоп (транзитне розташування). В цілому географічне розташування Холмківської територіальної громади є зручним, а близькість до обласного центру дозволяє розвивати економіку  промислового типу, а розміщення  100 % території на землях сільськогосподарського призначення додає можливості для потужного розвитку аграрного сектора. Разом із тим варто відзначити, що через територію громади проходить важлива дорога державного значення Київ-Чоп, яка рухається в напрямку українсько-угорського кордону. Ужгород та Чоп також поєднані залізничним сполученням, що також проходить через територію громади.

Географічне розміщення громади та структури її економіки створюють потенційні можливості для її перетворення в інтегруючий аграрно-промисловий центр Закарпаття. Поряд із цим географічне розміщення громади створює додаткові обмеження  більш рівномірному розвитку території області.

         На території громади здійснюють свою діяльність кілька поштових відділень Укрпошти, є також альтернативне поштове сполучення  (7 відділень «Нової пошти»). На території  с. Розівка діє  логістичний термінал компанії ТОВ «Нова Пошта» для опрацювання завдань компанії у західному регіоні. Інтернет мережа є в кожному населеному пункті громади.

 

Розділ  8. „Моніторинг інфраструктури”

     Громада на 100 % складається із сільського населення. Розвиток інфраструктури сусідньої громади – міста Ужгород – здійснює вплив та зумовлює появу порівняльних дискусій щодо диспропорцій у розвитку громади, оскільки рівень інфраструктурного забезпечення населених пунктів громади є дещо нижчим, ніж у місті. Одночасно, окремі населені пункти громади різняться за рівнем розвитку інфраструктури між собою. Сучасна інфраструктура є важливою передумовою для залучення інвестицій, а якісна медицина та освіта відіграють важливу роль у розвитку людського потенціалу. У свою чергу високопродуктивний людський потенціал є найважливішим активом громади.

        Проходження через територію громади дороги державного значення «Київ-Чоп» (М-06) стимулює появу інфраструктури з обслуговування транспорту в населених  пунктах громади.

       Залізничне сполучення між Ужгородом та важливим міжнародним транспортним вузлом «Чоп» проходить через територію громади. Громада має добре сполучення з обласним центром та між населеними пунктами в громаді.

     Загальна протяжність доріг складає 123 кілометри – це 233 дороги, що знаходяться на балансі Холмківської сільської ради. Стан доріг в громаді класифікується як середій.

      На території Холмківської територіальної громади встановлено 20 автозупинок для очікування громадського транспорту.

       До технічних засобів підвищення безпеки дорожнього руху в межах населених пунктів та за їх межами є правильна побудова дорожньої та вуличної інфраструктури.

      Зокрема, на в’їздах та виїздах в населені пункти з траси, а також на перехрестях і дорогах самих населених пунктів практикують спорудження елементів для зниження швидкості руху транспорту.

      Так, на території Холмківської сільської ради встановлено світлофор на розі вулиць Можайського  О. та  Карпатського П. при виїзді з м. Ужгород в с. Минай.

      В селах Розівка та Кінчеш встановлено кільця для кільцевого руху автомобільного транспорту.

      Вартість робіт із приведення інфраструктури до стандартів, у яких хочеться жити і працювати жителям громади перевищує бюджетні можливості самої територіальної громади. Відносно невисокий рівень заробітної плати в аграрному секторі та сфері торгівлі, різний рівень доступності до послуг освіти, культури, медицини, спорту, недостатня інженерна та транспортна інфраструктура сприяє як міграції до Ужгорода, так і постійним пошукам ресурсів для вирівнювання диспропорцій у розвитку населених пунктів громади.

      Основними завданнями для досягнення цілі є:

будівництво, реконструкція та ремонт дорожньо-вуличної мережі;

будівництво, ремонт та реконструкція систем централізованого водопостачання, каналізування та водовідведення;

будівництво водопровідних систем, систем водовідведення та каналізування є тими пріоритетними інфраструктурними проектами, які через значну вартість будуть реалізовані в середньостроковій, а можливо навіть і у більш віддаленій перспективі. Одночасно їх реалізація є вкрай важлива для досягнення високих стандартів життя у громаді. За кошти бюджету розвитку громади та кошти державного фонду регіонального розвитку заплановано будівництво мережі централізованого водовідведення в с. Сторожниця.

      Завданнями та проектами у сфері житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури в громаді є:

      будівництво та реконструкція мереж водовідведення та водопостачання населених пунктів громади Сторожниця та Холмок;

      будівництво та реконтсрукція вуличного освітлення вулиць населених пунктів громади, зокрема в с. Тарнівці та Шишлівці;

      реконструкція пішохідних зон вулиць, площ населених пунктів громади;

      будівництво каналізації в с. Минай;

      капітальний ремонт дорожнього покриття комунальних вулиць громади;

      будівництво електромереж в с. Сторожниця;

      ініціювання будівництва контрольно-пропускного пункту в с. Ботфалва;

      розробка інвестиційного проекту з використання в рекреаційних цілях родовища термальних вод в с. Розівка;

      розробка проектної документації для реалізації проектів у сфері дорожнього господарства на території громади у наступні роки;

       розробка проекту щодо заміни та модернізації інфраструктури водопровідних мереж у         селах Коритняни та Кінчеш з метою зменшення втрат води.

       На території сільської ради є підприємства ДКП «Розівка» та ДКП «Комунальне господарство» с. Сторожниця, що фінансуються за кошти сільського бюджету та надають послуги з водопостачання та частково водовідведення.

      

Розділ    9.   „Моніторинг   реалізації   містобудівної документації”

      Містобудівна документація населених пунктів Холмківської територіальної громади представлена такими документами.

                   Наявні в громаді генеральні плани  представляємо у наступному  вигляді:

 

№ п/п

Назва документа

Виконавець

Рік затвердження

Масштаб

 

Примітка

1

 Генеральний план с.Холмок

Державний інститут проектування міст "Містопроект", м.Львів

2017 р.

 М 1:5000

 

2

Генеральний план с.Концово

Закарпатський державний інститут проектування міст і сіл "Закарпатдіпромісто", м.Ужгород

2011 р.

 М 1:2000

 

3

Проект планування та забудови             с. Минай

Закарпатський державний інститут проектування міст і сіл "Закарпатдіпромісто", м.Ужгород

2005 р.

 М 1:2000

 

4

 Генеральний план с.Сторожниця, поєднаний з детальним плануванням, за виключенням району Чонкаш

Приватний підприємець Медвецькі А.Т.

2013 р.

 М 1:2000

 

5

Внесення змін до генерального плану с.Сторожниця, суміщений з детальним планом території

Приватний підприємець Зазулич С.І.

2019 р.

 М 1:1000

 

6

Проект планування та забудови              с. Коритняни - Часлівці -

Український державний інститут проектування міст "Гипроград", Закарпатська філія, м.Ужгород

1975 р.

М 1:2000

 

7

Концепція забудови території Коритнянської сільської ради

Інститут "Закарпатагропроект"

2006 р.

 М 1:2000

 

8

Генеральний план с.Кінчеш

ГАП Хрущ Р.П.

2015

М 1:5000

 

9

Генеральний план с.Коритняни

Фізична особа підприємець Андрусишин Р.П.

2018 р.

 М 1:5000

відмінений рішенням суду

10

Генеральний план с. Кінчеш

Фізична особа підприємець Андрусишин Р.П.

2018 р.

 М 1:5000

 

11

Проект планування та забудови с.Тарнівці-Шишловці-Прикордонне

Український державний інститут проектування міст "Гипроград", Закарпатська філія, м.Ужгород

1977 р.

 М 1:2000

 

12

Генеральний план с. Тарнівці

Український державний інститут проектування міст "Діпроміст", Закарпатська філія, м.Ужгород

1989 р.

 М 1:2000

 

13

Генеральний план с.Розівка, суміщений з детальним планом території

ТОВ Проектно-будівельна компанія "Закарпатреконструкція"

2020 р.

 М 1:2000

 

 

 

 

 

 

 

 

       За 2021 рік  розроблено та затверджено наступні детальні плани території та Звіти про стратегічну екологічну оцінку до них:

1. «Детальний план території для зміни цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)», с. Коритняни, урочище "Радіоцентр".

2. «Детальний план території в с.Коритняни», с.Коритняни, вул. Миру 1Б.

3. «Детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з земель для ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови», с.Кінчеш.

4. «Детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (КВЕД 03.15)», с.Кінчеш.

5. «Детальний план території земельної ділянки з метою зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд», с.Кінчеш.

6. «Детальний план території для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд», с.Холмок.

7. «Детальний план території власної земельної ділянки під будівництво та обслуговування будівель торгівлі на території с. Холмок», с.Холмок, вул. Свободи.

8. Детальний план території "Будівництво та обслуговування торгово-розважального комплексу", с. Минай, вул. П.Карпатського.

9. «Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», с. Розівка, вул. Свободи 5д.

10. «Детальний план території для індивідуального житлового будівництва кварталу К-42,  урочища "Чонкаш" с. Сторожниця, Ужгородський район, Закарпатська область».

11. «Детальний план території земельної ділянки ТОВ "Сектор Про" з метою зміни цільового призначення для іншого с/г призначення (код 01.13) з кадастровим номером 2124887400:02:001:0017», с. Концово, вул. Миру 165.

Розроблені детальні плани розроблені на підставі  генеральних планів, а також врахування державних інтересів, у разі, розміщення території за межами населених пунктів сприятимуть реалізації програм економічного і соціального розвитку територій. На підставі затвердженої містобудівної документації буде змінено цільове призначення земельних ділянок, що дасть можливість замовникам отримати дозвіл на проектування та будівництво об’єктів містобудування.

Існуючі генеральні плани та детальні плани території обов’язково ввійдуть до складу комплексного плану.

 

Розділ 10. „Висновки щодо доцільності внесення змін до містобудівної документації”

       Дослідивши генеральні плани населених пунктів, що  виконані в період з 1973 до 2021 року та зміни у законодавстві, з метою проведення аналізу  містобудівної документації, оцінки та прогнозу стану і змін об’єктів містобудування, для забезпечення сталого розвитку території громади з урахуванням державних і громадських інтересів на виконання законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Державний земельний кадастр», постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 632 «Про затвердження Порядку визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території», постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» статей 2, 23 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку проведення містобудівного моніторингу, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.09.2011 № 170 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 14 грудня 2021 року № 333), необхідно внести зміни в генеральні плани населених пунктів Холмківської територіальної громади.

 

  Генеральні плани населених пунктів громади не враховують потенціальних можливостей і потреб розвитку населеного пункту на сучасному етапі, у користуванні генеральними планами виникають труднощі, оскільки графічна частина виконана у 1973-2020 роках на паперовій основі за допомогою растрової графіки, не відповідають нормам та положенням ряду нормативних документів.

Оновленню підлягають всі генеральні плани громади.

 

     01.09.2022 на сайті Холмківської територіальної громади було повідомлення про  проведення містобудівного моніторингу містобудівної документації та надання пропозицій громадськості щодо необхідності здійснення моніторингу окремих об’єктів містобудування.

     Відділом  містобудування та архітектури Холмківської сільської ради розпочато процедуру  проведення громадських обговорень проєкту аналітичного звіту про містобудівний моніторинг містобудівної документації та внесення змін до генеральних  планів с. Тарнівці і Кінчеш.

  Об’єкти моніторингу:

 

 1. с. Тарнівці, вул. Горького: земельна ділянка площею 0,6600 га з кадастровим номером 2124886801:04:001:0008, знаходиться у власності Наконечного А.М. згідно Державного Акту на право власності на земельну ділянку серія ЗК № 059997 від 12.11.2004 року з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Підстави для моніторингу:

Пропозиція громадянина Наконечного А.М. внести зміни до генерального плану                           сіл Тарновці, Шишловці, Прикордонне (Ботфалва) Ужгородського району,  в межах розташування земельної ділянки загальною площею 0,6600 га із кадастровим номером: 2124886801:01:04:001:0008 по вул. Горького, с. Тарнівці для розміщення житлово-громадської забудови.

Згідно з генеральним планом на вищезазначеній  земельній ділянці заплановано індивідуальні житлові будинки, а замовник гр. Наконечний А.М має намір розмістити багатоквартирні житлові будинки з громадською забудовою.

Таким чином є невідповідність між намірами забудовника (будівництва багатоквартирних житлового будинків з трьома і більше поверхами) та містобудівною документацією - генеральним планом.

Зробивши аналіз затвердженої містобудівної документації, необхідно внести зміни до генерального плану.

В зв’язку із розвитком нових технологій в будівництві та бажанням населення громади в модернізаціях нових забудов та освоєння нового підходу моделювання будівництва, генеральний план потребує змін.

Викопіювання з генерального плану с. Тарнівці, вул. Горького

 

 

Фото без опису

Схема після внесення змін у генеральний план с. Тарнівці

 

Фото без опису

Висновок:  внести зміни до частини генерального плану сіл Тарновці, Шишловці, Прикордонне (Ботфалва) Ужгородського району (на частину вул. Горького в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2124886801:04:001:0008 зі зміною її цільового призначення для розміщення  багатоквартирних житлових будинків з громадською забудовою.

2. с. Кінчеш, вул. Хмельницького Б: земельні ділянки площею 0,1607 га з кадастровим номером 2124883600:12:010:0040 (для індивідуального житлового будівництва) та площею 0,0631 га з кадастровим номером 2124883600:12:010:0043 (сільськогосподарського призначення), що знаходяться у власності Яцоли О.І. згідно договору купівлі-продажу земельних ділянок серії та номера: 1856, виданий 17.10.2020 та  2118, виданий 10.12.2020, відповідно.

Підстави для моніторингу:

Пропозиція громадянина Яцоли О.І. щодо внесення змін до частини генерального плану  села Кінчеш,  в межах розташування власних земельних ділянок загальною площею 0,2238 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ( магазину та складів).

Згідно з генеральним планом на вищезазначеній  земельній ділянці сільськогосподарського призначення, а замовник гр. Яцоли О.І. має намір розмістити склади, а на земельній ділянці  для житлового будівництва – магазин.

Таким чином є невідповідність між намірами забудовника (будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазину та складів).) та містобудівною документацією - генеральним планом.

Зробивши аналіз затвердженої містобудівної документації, необхідно внести зміни на частину генерального плану 2015 в межах вищевказаних земельних ділянок.

 

Викопіювання з генерального плану с. Кінчеш.

Фото без опису

 

Схема після внесення зміни у генеральний план с. Кінчеш.

Фото без опису

Висновок:  внести зміни до частини генерального плану села Кінчеш, в межах розташування  земельних ділянок загальною площею 0,2238 га з кадастровими номерами 2124883600:12:010:0040, 2124883600:12:010:0043 та змінити цільове призначення на земельних ділянок на - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ( магазину та складів).

 

За результатами громадського обговорення доопрацювати аналітичний звіт. Після затвердження на сесії  Холмківської сільської ради надати  аналітичний звіт та відповідні матеріали, в частині встановлення розбіжностей з питань використання земельних ділянок для містобудівних потреб, до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних